Hou vol
voor een

Gezond
Suriname

SCHOUDER AAN SCHOUDER

De overheid voert 185 maatregelen uit om Suriname gezond te maken. Voor het uitvoeren van sommige maatregelen wordt samengewerkt met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

SOCIAAL – VANGNET MAATREGELEN

INKOMSTEN- VERHOGENDE MAATREGELEN

GROEI- EN INVESTERINGS MAATREGELEN

SOCIAAL VANGNET

MAATREGELEN

Tijdens het herstellen van de economie, zullen burgers offers moeten brengen. Niet elke burger kan dat dragen. Daarom wordt voor de zwakste schouders een pakket aan sociaal vangnet maatregelen ingevoerd.

Verhoging AOV van SRD 525 naar SRD 750

Verhoging kinderbijslag van SRD 50 naar SRD 75 per kind

Verhoging bijstand mensen met beperking van SRD 375 naar SRD 500

Bijstand zwakke huishoudens van SRD 33 naar SRD 500

Gratis schoolvervoer voor scholieren en studenten van arme gezinnen

Gratis babyvoeding voor arme gezinnen via poliklinieken

Armoedebestrijdingsmiddelen via religieuze organisaties in wijken en buurten

Subjectsubsidie van MINSTENS SRD 250 voor elektriciteit voor arme gezinnen (na screening)

Heffingskorting OP DE LOON- EN INKOMSTENBELASTING van SRD 750 per maand in 2021, totdat BTW wordt geïntroduceerd

Koopkrachtversterking ambtenaren

Werklozenuitkering covidsteun SRD 1500 via de belastingdienst en via bankrekening (NA REGISTRATIE)

Herziening belastingschijven waardoor er minder druk is op loontrekkers

Voedingsprogramma voor arme gezinnen, tijdelijk

Schooltassen, 20.000 schooltassen onder arme scholieren en studenten

Verhoging van controle op winkelprijzen voor basisgoederen

INKOMSTEN-VERHOGENDE

maatregelen

Geld lenen is slechts een tijdelijke oplossing. Suriname zal meer duurzame inkomsten moeten genereren zodat het niet afhankelijk blijft van leningen.

Stroomsubsidie EBS afbouwen en tarieven aanpassen, MAAR TEGELIJKERTIJD SUBSIDIE GEVEN AAN PERSONEN DIE HUN STROOMREKENING NIET KUNNEN BETALEN.

BAZO-kaarten opschonen zodat dubbele kaarten en uitgaven worden voorkomen

Verhoging royalty’s bij kleinschalige goudwinning

Aanpassing grondhuur tarieven

Invoering grondconversie: grondhuur omzetten naar eigendom

Verhoging controle op visexport en rondhout-export

Verhoging exportbelasting op rondhout

Verhoging exporttarief op vis

Doorlichting staatsbedrijven en verplichting jaarrekeningen publiceren

NEWMONT en IAMGOLD extra bijdrage vragen voor afdrachten aan staatskas

Achterstallige belastingen innen

Invoering solidariteitsbelastingVAN 10%; voor inkomsten/winst boven SRD 150.000

Het bedrijfsleven en investeringen stimuleren met name voor productie en export