Herstel

kost tijd

“Afbreken gaat snel, maar de weg naar
herstel kost tijd.
Samen werken & samenwerken voor spoedig herstel.”

13.6Miljard

Inkomsten 2021

Dit zijn gelden die de Staat binnenkrijgt uit belasting en niet-belasting middelen. Niet belastingmiddelen zoals legeskosten, grondhuur en overige.

14.5Miljard

Uitgaven 2021

De reguliere uitgaven van Suriname bestaan uit salarissen van ambtenaren, goederen en diensten die worden geleverd aan de overheid en subsidie aan instellingen; grootste subsidie gaat naar EBS.

11.5Miljard

Aflosingen & Rente 2021

De overheid heeft teveel leningen die moeten worden afgelost. Naast de aflossing van de hoofdsom , moet er ook apart rente worden betaald.

 

12.4Miljard

Tekort 2021

Dit is wat Suriname tekort komt om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Daarom is er een herstelprogramma opgesteld en is steun gezocht bij het IMF.

Dit zijn de oorzaken

van het tekort.

De tekorten die zijn ontstaan, zijn door de jaren heen opgebouwd. Vanwege onsamenhangend beleid in het management van de staatshuishouding, kampt Suriname nu met de gevolgen hiervan.

Hoge rentes bij schuldeisers

Eerdere aflossingen zoals die van Staatsolie zijn niet teruggestort voor Oppenheimer

7000 ambtenaren in dienst genomen, terwijl er gesaneerd moest worden

NIET GEÏNVESTEERD IN PRODUCTIESECTOR WAARDOOR WE TE WEINIG EXPORTEREN

Grote delen van het volk betalen geen belasting

Te veel importen, waardoor we steeds valuta nodig hebben

Gebrek aan goed werkende controle-instituten

Corruptie: geld van de staat dat verdwenen is

Suriname

is rijk maar...

Hoewel Suriname, gelet op haar natuurlijke hulpbronnen, het 17 de rijkste ter wereld kan zijn volgens internationale organisaties, kampen we al jarenlang met interne problemen. Ook is er onvoldoende geïnvesteerd in productiesectoren, waardoor Suriname te veel afhankelijk is van wereldmarktprijzen van olie en goud. Dit veroorzaakt problemen. Enkele hier uitgelicht.

KWESTIE SCHULDEN

 • 137 schulden
 • Totaal SRD 58 miljard
 • Pas in 2026 einde
 • Olie-inkomsten moeten schulden en rentes betalen

KWESTIE EBS

 • Kostprijs energie = 0,14 ct
 • Volk betaalt slechts 0.04 ct
 • Overheid subsidieert 1,5 miljard per
  jaar aan EBS
 • Rijke mensen krijgen nu dus ook
  stroom-subsidie

KWESTIE WISSELKOERS

 • Al vanaf de jaren 90 een probleem
 • Te veel import, te weinig eigen
  productie
 • Teveel personen zetten SRD om naar
  US, waardoor schaarste ontstaat.
 • Schaarste veroorzaakt hoge koers
  (vraag en aanbod)

KWESTIE AMBTENAREN

 • Suriname heeft bevolking van bijkans
  600.000 personen
 • Suriname kent een beroepsbevolking van 140.000 personen
 • Van de beroepsbevolking zijn ruim een derde in dienst van de overheid en werkt ook een groot deel bij parastatale bedrijven en overheidsstichtingen
 • Al deze ambtenaren kosten de staat veel geld
 • Vanwege een disbalans in kader binnen de overheid, wordt er vaak een beroep gedaan op extern kader

Oplossing:

HERSTELPLAN 2020-2022

UITGAVEN VERMINDEREN

 • Afbouwen van overheidssubsidies
 • Saneren bij de ambtenarenapparaat
 • Rentes van schulden verlagen
 • Kosten bij ministeries verlagen
 • Alle staatsbedrijven moeten hun eigen broek ophouden

INKOMSTEN VERHOGEN

 • Achterstallige belastingen innen
 • Nieuwe rechtvaardige vormen van belasting invoeren
 • Controle opvoeren
 • Meer afdrachten uit de goud-sector
 • Hogere bijdrage van Newmont en IAMGOLD
 • Weglekken van overheidsgeld tegengaan

INVESTEREN

 • Wisselkoers stabiliseren
 • Bankkoers en parallelkoers op gelijke hoogte brengen
 • Vrijstellingen voor productiesector
 • Betere wegen en infrastructuur
 • Uitdiepen van de rivier voor schepen
 • Kennis en kunde vergroten
 • Verbetering van het investeringsklimaat (ease of doing business)
 • Privatiseren van (onnodige) staatsbedrijven 
 • Bestrijden van de corruptie
 • Effciëntie verbetering bij de overheid

Steun voor zwakke schouders

Suriname verkeert vanaf 13 maart 2020 in verschillende fases van lockdowns, als gevolg van de covidpandemie. Velen zijn hun baan verloren. Ook de productiviteit in de toerismesector heeft flink te lijden. Voor de zwakke schouders is er covidsteun en algemene steun om de herstelperiode tot 2023 het hoofd te bieden.

01
COVID-19 Steun

+/- 4500 personen komen in aanmerking voor Covidsteun van SRD1500,- per maand

02
Verhoging bijstand

AOV verhoogde Kinderbijslag verhoogde Fiscale heffingskorting

03
Sociaal vangnet

Gratis schoolvervoer Schooltassen Babyvoeding Steunpakketten

Wat levert het Herstelplan ons
op?

De maatregelen in het herstelplan zijn erop gericht om de economie te herstellen en het vertrouwen in de SRD terug te brengen in de samenleving.

Sterke
SRD

We hebben elkaar nodig om dit herstel te realiseren

Alle
Burgers

De
Overheid

Het
Bedrijfsleven

Maatschappelijke
Organisaties

Begin met zoeken