Herstelplan

Communicatie

Herstelplan

Communicatie

In februari 2021 heeft de Minister van Financien & Planning besloten om de communicatie van het herstelplan te centaliseren in een special daarop op te zetten unit. Dit vanwege het belang van het herstelplan voor Suriname en de intensiteit waarmee er gecommuniceerd zal moeten worden met de samenleving.

Na diverse bestaande structuren geconsulteerd te hebben, zoals Communicatie Dienst Suriname, Dienst Volkscommunicatie, overige ministeriele afdelingen, is gestart met de opzet van deze special herstelplan-unit.

Vanaf 1maart is hard gewerkt voor de beschrijving van de unit, de taken, de processen, de protocollen en dan de output-producten en hun formats.

Halfverwege maart is de productie gestart. De unit:

–      Radio producties in verschillende talen
–      Socialmedia beheer
–      Website beheer
–      Print ( krant – flyers)
–      Nieuwsbrieven
–      Stakeholdercommunicatie
–      Begeleiding van Key ministeries die verbonden zijn aan de eerste fase van het Herstelplan ( NH, SoZaVo VGZ, TCT)
–      Adviezen uitbrengen aan de staf van het ministerie en herstelplan

Naar gelang de uitrolling van het herstelplan vordert, zal ook de communicatie navenant synchroniseren.

Begin met zoeken