HPS Nieuwsbrief

Tweede betaling IMF-programma goedgekeurd; Uitvoering Herstelplan goed op schema

Het bestuur van het IMF heeft onlangs de formele goedkeuring gegeven voor de tweede tranche betaling in het kader van het IMF-programma. De ondersteuning van USD 56.4 miljoen is intussen overgemaakt. De IMF Board gaf aan dat de uitvoering van het Herstelplan goed op schema is. Belangrijke fiscale en monetaire doelstellingen zijn bereikt. De maandelijkse …

Tweede betaling IMF-programma goedgekeurd; Uitvoering Herstelplan goed op schema Read More »

Suriname krijgt 85 miljoen US-dollar van IDB

Minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning heeft op dinsdag 22 februari 2022 drie leningsovereenkomsten ondertekend met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank voor een bedrag van 85 miljoen US-dollars. Deze leningen worden ingezet voor verbetering van de productie en distributie van drinkwatervoorziening in het hele land, curriculumontwikkeling bij het voortgezet onderwijs na de lagere school en versterking …

Suriname krijgt 85 miljoen US-dollar van IDB Read More »

Baggerproject cruciaal voor offshore olie-industrie

Als Suriname het maximale wil halen uit de offshore olie-industrie kan het niet anders: de Surinamerivier moet gebaggerd worden. Dat benadrukt nautisch specialist Remy Vijzelman.    Na de grote olievondsten op zee van de afgelopen jaren maakt Suriname zich momenteel klaar voor de offshore olie-industrie. Het baggeren van de Surinamerivier dat ook genoemd wordt in …

Baggerproject cruciaal voor offshore olie-industrie Read More »

Sociale Zaken stimuleert zelfredzaamheid met ‘Financial Inclusion’

Als het aan minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) ligt, worden er zoveel mogelijk kansen gecreëerd voor de samenleving om zichzelf te bedruipen. De bewindsman is daarom erg enthousiast over het project ‘Financial Inclusion’, dat momenteel uitgevoerd wordt.  In grote lijnen houdt dit project in dat alle uitkeringen en financiële steun naar de doelgroepen van het ministerie in de nabije …

Sociale Zaken stimuleert zelfredzaamheid met ‘Financial Inclusion’ Read More »

Wij gaan BTW wel invoeren.

De Covid-19 pandemie heeft de werkzaamheden weliswaar bemoeilijkt, maar de Belastingdienst heeft zeker niet stilgezeten. Directeur Ismael Kalaykhan laat weten dat de dienst in de afgelopen maanden hard aan het werk is geweest.   Hij somt op: “De wet omzetbelasting hebben we in februari gewijzigd, de solidariteitsheffing hebben we uitgevoerd, de douanewet is zo goed …

Wij gaan BTW wel invoeren. Read More »

Regering moet rode loper uitrollen voor buitenlandse bedrijven.

Net als veel collega-economen onderstreept Steven Debipersad het belang van een herstelplan om Suriname uit het financieel-economische dal te helpen. Tegelijk heeft hij één belangrijk advies voor de regering om de economische problemen te verhelpen en te voorkomen dat die in de toekomst terugkeren: open de deuren voor buitenlandse ondernemers.    “Het is geen geheim …

Regering moet rode loper uitrollen voor buitenlandse bedrijven. Read More »

Begin met zoeken