VMSS pleit voor meer studentenflats

Op het complex van de Anton de Kom Universiteit zijn er al een paar studentenflats, maar Paul van Dun stelt voor dat er nog meer gebouwd worden. De voorzitter van de Vereniging van Minderdraagkrachtige Studenten in Suriname (VMSS) die sinds 2016 bestaat, denkt dat dat een makkelijke manier is om het huisvestingsvraagstuk onder deze belangengroep op te lossen.

Van Dun juicht het toe dat de regering concrete maatregelen in het Herstelplan heeft opgenomen om het huisvestingsvraagstuk aan te pakken. In het plan staan het affordable housingproject voor de bouw/renovatie van 3.775 betaalbare huizen, het bouwen van 350 huizen te Reeberg, het bouwrijp maken van percelen in Commewijne en het bijdragen aan particuliere verkavelaars. “Een dak boven het hoofd hebben is de basis voor de verdere ontwikkeling van een burger, zodat die vervolgens in alle rust kan werken aan de ontwikkeling van zijn land.” 

Maar ook studenten en afgestudeerden hebben goede woonruimte nodig. Van Dun benadrukt dat het oplossen van het huisvestingsprobleem ook voor deze groep prioriteit moet hebben. De VMSS heeft nagedacht over oplossingsmodellen. “Voor de groep studerenden zou men flats kunnen opzetten. Er zijn al een paar bij onze universiteit, maar de regering zou ook zulke kunnen opzetten in de verschillende districten waar de behoefte aanwezig is”, stelt Van Dun voor.

Verder zouden afgestudeerden op basis van hun schoolprestaties met een stuk grond tegemoetgekomen kunnen worden.  “Studenten die met hoge cijfers afgestudeerd zijn bijvoorbeeld, kan men gelijk helpen met een stuk bloot perceel. Zo een student start op den duur met een baan en kan naar de bank stappen voor een hypotheek om een woning te bouwen op het perceel dat hij of zij gehad heeft.” Natuurlijk moet de overheid eerst nagaan wie hiervoor in aanmerking komen. Sommige afgestudeerden hebben namelijk al een perceel.

Van Dun heeft gemerkt dat er ondertussen concrete stappen zijn gezet om het huisvestingsvraagstuk aan te pakken. Hij noemt onder andere de registratiewebsite voor het aanvragen van domeingrond. Elke Surinamer ouder dan 21 jaar kan zich nu op de website gbbregistratie.sr registreren, om in aanmerking te komen voor domeingrond. 

Maar de VMSS-voorzitter vraagt wel dat de overheid de belangengroepen meer betrekt bij het zoeken naar oplossingen. “De regering is goed op weg, maar we roepen op belangengroepen als de VMSS, maar ook de verpleegsters, militairen en anderen die in nood zitten erbij te betrekken. We kunnen in de vorm van deskundigheid en op andere manieren een bijdrage leveren om dit vraagstuk op te lossen.”

Begin met zoeken