Sociale Zaken stimuleert zelfredzaamheid met ‘Financial Inclusion’

Als het aan minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) ligt, worden er zoveel mogelijk kansen gecreëerd voor de samenleving om zichzelf te bedruipen. De bewindsman is daarom erg enthousiast over het project ‘Financial Inclusion’, dat momenteel uitgevoerd wordt. 

In grote lijnen houdt dit project in dat alle uitkeringen en financiële steun naar de doelgroepen van het ministerie in de nabije toekomst giraal zullen plaatsvinden. De launch hiervan vond vorige maand plaats te Gujaba. 

Daar is er een geldautomaat geplaatst, waardoor de bewoners hun financiën plaatselijk kunnen ontvangen. “Men hoeft dus geen lange afstanden af te leggen vanuit het binnenland om bij een automaat in de stad geld te pinnen”, aldus Ramsaran. 

Maar ‘Financial Inclusion’ biedt meer dan dat. Het is vooral voor kleine ondernemers een kans om zichzelf te ontwikkelen. “Want we zeggen vaak dat de kleine ondernemers de toekomstige grote ondernemers zijn, maar wij moeten kansen voor ze creëren om deel uit te maken van het financiële systeem”, benadrukt de minister.  

In dit project zullen behalve de doelgroepen van Sociale Zaken ook kleine ondernemers, zoals hosselaars, marktventers, de bootsman, de podosiriverkoper en anderen worden meegenomen. Inclusiviteit is belangrijk. Het is de bedoeling dat ze middels ‘Financial Inclusion’ in de toekomst over een eigen bankrekening beschikken om beter in hun behoeften te kunnen voorzien.  

Ramsaran verduidelijkt dat financiële inclusie ertoe moet leiden dat kleine ondernemers uiteindelijk meer kunnen sparen en een kleine lening kunnen nemen. “Met financial inclusion kunnen de kleine ondernemers zoals marktventers in de toekomst hun bijstanden indelen. Ze kunnen dan sparen voor hun eigen onderneming bijvoorbeeld en een kleine lening nemen.”

Om ze hiervan bewuster te maken, is het ministerie gestart met het Positive Parenting Project. Eerst heeft het ministerie gewerkt aan het verbeteren van de bijstanden voor zijn doelgroep. Zo werd de financiële ondersteuning aan zwakke huishoudens, mensen met een beperking, de Algemene Kinderbijslag (AKB) en de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) opgetrokken.  

Ondertussen is het ministerie ook bezig achterstanden van de AKB in te lopen. Dat vindt eind van dit jaar plaats. Verder wil het ministerie de kinderbijslag in de toekomst niet meer jaarlijks uitbetalen, maar maandelijks. Dat zou de gemeenschap het liefste willen, aldus Ramsaran. 

Begin met zoeken