Waarom Communicatieunit Herstelplan?

Hoe ernstig het ook lijk, het herstellen van de financieel-economische situatie is niet onmogelijk. Dat kan echter niet zonder een gedegen aanpak. Dat is de reden waarom de regering het Herstelplan heeft ontworpen.

 

In het plan zijn maatregelen opgenomen die ertoe moeten leiden dat de economie van Suriname weer gezond gemaakt wordt. Het herstelplan bevat kostenbesparende maatregelen als uitgave verminderende -en inkomstenverhogende maatregelen maar ook maatregelen die vooral de minder draagkrachtigen moeten beschermen.

 

De maatregelen zullen hoe dan ook invloed hebben op het alledaags leven. Daarvoor is goede communicatie met de samenleving nodig waarvoor vooral de Communicatie unit Herstelplan moet zorgdragen. 

 

Deze unit zal niet alleen de maatregelen naar de samenleving overbrengen maar zal er ook op toezien dat de informatie zo eenvoudig mogelijk wordt gebracht zodat het zoveel mogelijk wordt begrepen. Immers, het uiteindelijk doel is om met z’n allen op het punt te belanden waar een ieder samenwerkt om het Herstelplan tot een succes te maken.   

Begin met zoeken