Tripartiet Overleg start gesprekken.

De tweede ronde gesprekken van het Tripartiet Overleg vond maandag 27 september plaats in het
gebouw van het ministerie van Financiën en Planning. Het doel van het Tripartiet Overleg is om binnen
korte tijd te komen tot oplossingen voor nijpende problemen in de economische en sociale sfeer.
Daardoor moet de economische situatie verbeteren, met name voor de burgers.

 

Het Speciaal Tripartiet Overleg tussen de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven is op 15 september 2021 geïnstalleerd door president Chandrikapersad Santokhi. Hierin zitten zeven vertegenwoordigers van elke sociale partner. De voorzitter is prof. dr. Marten Schalkwijk. De leden vergaderen minstens eenmaal per week. 

Momenteel praten de sociale partners over het identificeren van gezamenlijke agendapunten die moeten leiden tot een Tripartiet Akkoord. Het Tripartiet Akkoord hoopt men op 25 november te bereiken. De uitvoering van het Tripartiet Akkoord zal in 2022 plaatsvinden. Het zal betrekking hebben op zaken zoals onder andere nieuwe belastingschijven, koopkrachtversterking en het sociaal vangnet. Elk lid heeft documenten ingediend en toegelicht. De komende maandag gaan de discussies verder en onderwerpen worden bepaald zodat men tot een akkoord kan komen.

De voorzitter is tevreden met de participatie van de sociale partners en noemt de sfeer tijdens het overleg goed en openhartig. Schalkwijk: “Het is nu vooral van belang goed naar elkaar te luisteren, zodat men weet wat bedoeld wordt met een bepaald onderwerp en punten van overeenkomst worden herkend. Het is een forum waarin wij samen naar oplossingen moeten zoeken, want niemand kan eenzijdig iets doordrukken. Het betekent dat we elkaar dus zullen moeten vinden, allereerst voor wat de agendapunten betreft en ten tweede met betrekking tot de wijze waarop wij de knelpunten moeten oplossen.” Hij benadrudrukt: “Het is belangrijk dat wij elkaar niet als opponenten zien, maar inderdaad als partners die door middel van een gezamenlijke aanpak veel meer zullen kunnen bereiken. Dat is de uitdaging voor dit land: elkaar beter begrijpen, meer samenwerken en daardoor meer bereiken. Het maakt de zaken die aangepakt moeten worden niet makkelijker, maar wel beter haalbaar.”

Begin met zoeken