Samen werken en samen groeien

Het hoeft intussen geen betoog meer: Suriname heeft de potentie zichzelf tot een van de meest welvarende landen ter wereld te ontwikkelen. Ons land is rijk aan bodemschatten en andere rijkdommen die ingezet kunnen worden om als natie hoge hoogtes te bereiken. Maar daarvoor moet er wel goed beleid in place zijn. Dat was de afgelopen jaren niet het geval en deze regering gooide daardoor het roer om. Immers, ongewijzigd beleid van deze regering zou leiden tot verdere en onacceptabele verarming van het volk. Het Herstelplan 2020-2022 moet het tij keren en vooruitzichten scheppen voor duurzame groei en evenwicht in de economie en financiën. Een aantal maatregelen uit het Herstelplan zullen echter leiden tot prijsstijgingen en tijdelijke koopkrachtvermindering bij delen van de samenleving. Deze effecten zullen worden opgevangen met een Sociaal Vangnet, waarbij ondersteuning zal worden geboden aan kwetsbare groepen. 

Suriname staat voor een moeilijk traject, maar beschikt tegelijkertijd over voldoende potentie om uit het dal te klimmen. Immers de bevolking is klein en het gebied omvangrijk met tal van natuurlijke hulpbronnen zoals goud en olie. Met goed bestuur, sterke wetshandhaving, snelle rechtspleging, sterke instituten en goed werkende controlemechanismen zal Suriname er bovenop komen. Het HP is een beperkt kort termijnplan van twee jaren. De middellange en lange termijn zaken zullen worden opgenomen in het nieuwe Meerjaren Ontwikkelings Plan.

In het HP worden er 185 maatregelen en projecten genoemd die de komende twee tot drie jaren moeten worden uitgevoerd. De grootste inspanningen zullen dit jaar, 2021, worden gepleegd. 

De belangrijkste uitdaging binnen het HP is om de financieel-economische crisis tegen te gaan en de overheidsfinanciën weer beheersbaar maken. Omdat Suriname met een grote schuldenlast zit en de begroting van de overheid niet voldoende draagkracht en deviezen heeft om alle maatregelen en projecten zelfstandig te kunnen financieren, is externe bijstand gevraagd van donoren en financieringsinstellingen. Voor herstel van de monetaire en fiscale situatie is het Internationaal Monetair Fonds (IMF) benaderd. Op 29 april is met hen een Staff Level Agreement (SLA) bereikt. Hiermee wordt ook de weg geplaveid naar de Inter-American Development Bank (IDB) en de Wereldbank voor extra ondersteuning bij de uitvoering van het HP en het opvangen van de effecten daarvan op delen van de samenleving. Gezamenlijk zullen wij als samenleving uit het dal moeten klimmen naar stabilisatie en groei. Alleen door samen te werken, komen we verder!

Armand Achaibersing,
Minister van Financiën en Planning

Begin met zoeken